Nieuws Actueel

Eerste online tool voor iedereen met financieringsvraag

Caroline Spilt 12 maart 2015

Krediet paspoort groot

Het Kredietpaspoort, de online tool voor ondernemers met een financieringsvraag, is donderdag gelanceerd. Het Kredietpaspoort is het eerste instrument in Europa dat ondernemers een beeld geeft van de eigen financiële reputatie en kredietwaardigheid. De afgelopen twee jaar is door veertien ondernemers, onder toeziend oog van Economische Zaken, gewerkt aan de ontwikkeling van het Kredietpaspoort. In samenwerking met banken, spelers in de financieringsmarkt, accountants en softwareleveranciers is het Kredietpaspoort ontwikkeld.

Kredietpaspoort werkt vanuit de overtuiging dat het belangrijk is dat de ondernemer een gelijkwaardige positie heeft ten opzichte van financiële partners. Met het Kredietpaspoort zijn ondernemers zelf in staat om hun financiële reputatie te controleren en te beheren. Door het aanmaken van een persoonlijk Kredietpaspoort krijgt de ondernemer meer inzicht in zijn of haar ondernemerskwaliteiten, de prestaties van de onderneming en belangrijke financiële parameters. Met het Kredietpaspoort krijgt de ondernemer eenvoudiger en sneller toegang tot krediet, bij zowel traditionele financiële instellingen als nieuwe spelers op de financieringsmarkt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan crowdfunding en kredietunies.

Geobjectiveerd ratingmodel“Het vinden, krijgen en behouden van het juiste bedrijfskrediet is een bekend probleem bij MKB’ers en ZZP-ers”, zegt Jan Wietsma, oprichter van Kredietpaspoort. “Wij ontdekten dat ondernemers nauwelijks weten hoe ze hun eigen kredietwaardigheid kunnen verbeteren. Dit maakt hun kans van slagen bij de aanvraag van een financiering aanzienlijk kleiner. De meeste ondernemers weten vooraf totaal niet of een financier ja of nee gaat zeggen. Het Kredietpaspoort brengt daar verandering in.” Door middel van wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten en een geobjectiveerd ratingmodel krijgt de ondernemer zicht op zijn eigen financiële reputatie vóórdat hij of zij een financieringsaanvraag indient.

Efficiëntere financieringsketen“Naast dat ondernemers met een het Kredietpaspoort een beter beeld van hun eigen situatie krijgen, krijgen potentiële financiers sneller en eenvoudiger een volledig beeld van zowel de ondernemer alsmede de onderneming”, stelt Patrick Verdoold, directeur van Kredietpaspoort. “Dit maakt de financieringsketen effectiever en efficiënter, met een daling van faal- en frictiekosten tot gevolg.” Kredietpaspoort maakt hiervoor gebruik van SBR, de standaard om financiële gegevens uit te wisselen.

SamenwerkingKredietpaspoort is in nauwe samenwerking met spelers uit de financieringsketen opgezet, deze partijen zijn ook betrokken bij de verdere uitrol. Een Stichting met een onafhankelijke Raad van Toezicht, bestaande uit Willem Cramer, Jacob den Houting en Justin Jansen, ziet toe op het normenkader dat aan het Kredietpaspoort ten grondslag ligt.