Nieuws Actueel

Eerste stap naar fusie BSV en MarCanT

Van onze redactie 8 april 2015

Chr Basisschool Regenboog Frans Nikkels

De schoolbesturen hadden deze plannen al aangekondigd, maar hebben inmiddels ook de zegen van de medezeggenschapsorganen. De fusie wordt ingegeven door een afnemend aantal leerlingen in Borne. Zo worden komend schooljaar al in twee wijken scholen van beide besturen samen in een gebouw ondergebracht. Die plannen zijn onlangs gepresenteerd in het Integraal Huisvestingsplan van de gemeente.

In de wijk Stroom Esch gaan De Hooiberg van BSV en de Regenboog van MarCanT samen in het gebouw van de Regenboog. In ’t Wensink trekt De Zonnebloem (MarCanT) bij Zeppelin van BSV in. Dit zijn de eerste verhuisbewegingen, het jaar erna volgen er meer. Uiteindelijk blijven volgens het IHP vijf schoollocaties in de kern Borne over. Nu zijn dat er nog tien.

Leerlingenkrimp

Voor Stroom Esch en ’t Wensink geldt dat er steeds minder kinderen in de basisschoolleeftijd wonen. Om in zo’n wijk drie scholen van verschillende signatuur open te houden, is geen reële optie meer. Vandaar dat de schoolbesturen samenwerking zochten. De fusie borduurt daar op voort.

Beide stichtingen denken hiermee een goed antwoord te geven op de kwalitatieve en financiële uitdagingen die hen de komende jaren staan te wachten, want met minder leerlingen komt er ook minder geld binnen. Tegelijkertijd moet de kwaliteit van het onderwijs worden gewaarborgd.

Foto: Basisschool De Regenboog is één van de scholen die gaat fuseren. (Frans Nikkels)