Nieuws Actueel

EIB sceptisch over Griekse projecten

Lotte Grimberg 23 februari 2015

De Europese Investeringsbank (EIB) is sceptisch over grotere financiële betrokkenheid in Griekenland. Dat meldde het hoofd van de kredietverstrekker, Werner Hoyer, maandag. Volgens hem is de EIB bereid te investeren in het financieel geplaagde land, maar ontbreekt het aan gedegen projecten, onder meer door een gebrek aan vertrouwen bij investeerders.

Geen nieuwe plannenDe EIB is de ontwikkelingsbank van de Europese Unie en wordt ondersteund door de lidstaten. De bank verstrekt in samenwerking met particulieren leningen en garanties voor projecten, onder meer op het gebied van infrastructuur en klimaat. Volgens Hoyer staan er momenteel echter vrijwel geen nieuwe plannen in Griekenland op de rol.

KredietenDe EIB heeft voor bijna 17 miljard euro aan leningen uitstaan in Griekenland. Daarmee komen de kredieten overeen met ruim 9 procent van de omvang van de Griekse economie.

RecordbedragIn het afgelopen jaar verstrekte de EIB in totaal voor 77 miljard euro aan leningen. Daarvan was 90 procent bestemd voor projecten binnen de Europese Unie. Het midden- en kleinbedrijf kon toezien op een recordbedrag van 25,5 miljard euro, verdeeld over 290.000 bedrijven. Daarmee werden volgens de EIB wereldwijd 3,9 miljoen banen behouden of gecreëerd.

Op het gebied van klimaat werd 19,1 miljard euro uitgekeerd. Voor infrastructurele projecten werd 20,6 miljard euro uitgetrokken. De bank spendeerde daarnaast circa 13 miljard euro aan duurzame projecten om banen te creëren voor jongeren.