Nieuws Actueel

'Einde aan macht Google'

Merlijn Ensing 28 januari 2014

Er komt een einde aan de onbeperkte macht van Google in Europa, voorspelt voorzitter Jacob Kohnstamm van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) in Trouw.

Niet alleen komt er mogelijk eind dit jaar een strengere Europese wetgeving met miljoenenboetes, ook de publieke weerzin tegen het verzamelen van persoonsgegevens door Amerikanen groeit. "Dat zie ik onder meer aan hoe hard er wordt gewerkt aan Europese dataopslag en zoekmachines", aldus Kohnstamm.

Vooruitlopend op een nieuwe Europese wet hebben zes privacywaakhonden zich verenigd om Google alvast juridisch aan te pakken.

Kohnstamm nam hiervoor het initiatief. "Tot nu toe dachten de verantwoordelijken: als ze boos worden, horen we het wel. Wat wij willen, is dat de Googles en de Facebooks van deze wereld op de ontwerptafel al nadenken over de wettelijke beperkingen van hun technische snufjes."