Nieuws Actueel

Elfstedentocht vanaf 2016 voor alle leden Vereniging de Friesche Elfsteden

Van onze redactie 14 november 2014

Reden was niet alleen de veiligheid op het ijs, maar ook van praktische en logistieke aard. Zo moesten deelnemers zich voorheen inschrijven op de vliegbasis Leeuwarden, waarvoor pendeldiensten op en neer reden. Dat is straks niet meer nodig door de bouw van een nieuwe ijshal in de Friese hoofdstad, de Elfstedenhal.

Ook heeft de vereniging gekeken naar vergelijkbare schaatstoertochten elders in het land. Daar deden in enkele gevallen 50.000 mensen aan mee en die zijn goed verlopen. Verder is de kennis over de draagkracht van het ijs de afgelopen jaren verbeterd, zodat mogelijke risico's beter zijn in te schatten.

Het opheffen van de deelnemerslimiet betekent wel de nodige organisatorische aanpassingen en die moeten nog worden onderzocht, stelde voorzitter Wiebe Wieling van de vereniging vrijdag. Zo moet er gekeken worden naar het verspreid starten, een tweede startplaats en aanpassing van de route, vooral bij Sneek. De algemene ledenvergadering van de Friesche Elfsteden buigt zich in december over het voorstel.

De laatste Elfstedentocht is al weer een tijd geleden verreden, in 1997. Henk Angenent kwam toen in Leeuwarden als eerste over de finish.