Nieuws Actueel

Ellen de Groot in raad van toezicht OSG

Van onze redactie 7 mei 2015

Bataaflyceum Carloter Ellen

De Groot wordt voorgedragen door de oudergeleding in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de OSG. Haar benoeming moet nog worden bekrachtigd door de gemeenteraad. De Groot is 52 jaar, woont in Hengelo en is werkzaam als kantonrechter bij de rechtbank in Enschede.

Samenstelling

De raad van toezicht bestond sinds vorig jaar zomer nog maar uit drie personen: Joke Mengerink (voorzitter), Harry Frantzen en Nick Lindenberg. Lisette Bosch vertrok omdat ‘het lidmaatschap van deze raad van toezicht haar persoonlijk niet heeft gebracht wat zij ervan had verwacht’. Vicevoorzitter Ellen Kruize moest terugtreden nadat ze was benoemd tot tijdelijk bestuursvoorzitter van de OSG, als vervanger van Albert van der Werf. De vacature van Kruize in de raad van toezicht is nog steeds niet ingevuld.

Tot de OSG behoren Bataafs Lyceum, Montessori College Twente, Gilde College en ’t Genseler.

Foto: Het Bataafs Lyceum. (Carlo ter Ellen)