Nieuws Actueel

Energieakkoord in de steigers

Lotte Grimberg 20 juni 2014

De uitvoering van het vorig jaar gesloten Energieakkoord begint op stoom te komen. 139 van de 159 in september gemaakte afspraken over energiebesparing staan inmiddels in de steigers, staat in een vrijdag gepresenteerd voortgangsrapport.

WindparkenZo zijn de locaties aangewezen voor een aantal grote windparken. Het belastingtarief voor kleinschalige, duurzame energieopwekking door particulieren is verlaagd. Er is een Expertisecentrum Financiering Duurzame Energieprojecten opgericht, en er is een ondersteuningsprogramma opgetuigd voor gemeenten die duurzame energie-initiatieven willen stimuleren.

Nationaal EnergiebesparingfondsHuiseigenaren kunnen sinds begin dit jaar gebruik maken van het Nationaal Energiebesparingfonds. Daar kunnen ze een lening aanvragen voor het financieren van energiebesparende maatregelen aan hun woning.

HindernissenVVD-prominent Ed Nijpels, die de zogenoemde borgingscommissie van het Energieakkoord voorzit, waarschuwt ervoor dat de effecten van veel doelen pas na enige tijd zichtbaar zullen worden. Ook spreekt hij van enkele hordes of hindernissen die nog moeten worden genomen of omzeild. Er moet bijvoorbeeld meer aandacht worden besteed aan het creëren van draagvlak bij omwonenden bij de realisatie van windparken op land.

In het Energieakkoord dat het kabinet vorige zomer met meer dan 40 partijen, waaronder vakbonden, werkgevers en milieuorganisaties sloot, zijn tevens afspraken gemaakt over het vervroegd sluiten van vijf oudere kolencentrales. Daarover moet de komende tijd nog verder worden gepraat, want volgens toezichthouder ACM is sluiting in deze vorm strijdig met de Mededingingswet.

Evaluatiemoment"Wat we in de toekomst ook heel hard nodig hebben, is een Europees energiebeleid'', meent Nijpels. Zijn borgingscommissie houdt de voortgang met het Energieakkoord komende jaren nauwlettend in het oog. In 2016 is er een formeel evaluatiemoment. Dan zal blijken of de inspanningen voldoende zijn om de doelstellingen te halen. Mocht dat niet het geval zijn dan hebben de partijen die het Energieakkoord overeenkwamen afgesproken extra maatregelen te nemen.