Nieuws Actueel

Energiebedrijf Delta keert 20 miljoen euro dividend uit aan aandeelhouders

Van onze redactie 24 april 2015

Image 4878242

Dat heeft Delta vrijdagochtend bekendgemaakt. Eind maart kregen de aandeelhouders te horen dat de dividend-uitkering waarschijnlijk 15 miljoen euro zou bedragen. Dat was gebaseerd op een verwachte winst van rond de 60 miljoen euro. Inmiddels is het definitieve winstcijfer bekend: 65 miljoen euro, waardoor er iets meer aan dividend kan worden uitgekeerd. Overigens blijft daar na een zogeheten impairment slechts 4 miljoen euro van over. Een impairment wordt getroffen als de daadwerkelijk waarde of opbrengst van bezit of activiteiten lager worden ingeschat dan de boekwaarde.

Trots Delta is desondanks trots dat het dit resultaat heeft geboekt op een weinig florissante energiemarkt. Door een strak financieel beleid kon het bedrijf zijn schulden terugbrengen van 663 miljoen euro in 2013 naar 559 miljoen euro in 2014. De vrije kasstroom kwam zo uit op 94 miljoen euro, waarvan 20 miljoen naar de aandeelhouders gaat. De rest wordt benut om de schuldenberg te verkleinen.

Waar de energietak verder achteruit boerde, presteerden andere onderdelen goed, met name afvaldochter Indaver, de multimediapoot, Delta Netwerkbedrijf, Delta Infra en waterbedrijf Evides (50 procent in handen van Delta). Al met al liep de omzet ruim 170 miljoen euro terug naar ruim 1,9 miljard euro.

Moeilijke jaren Delta voorziet nog enkele moeilijke jaren op de energiemarkt. Het waarschuwde eerder dat het niet zeker is dat het over 2015, 2016 en 2017 dividend kan uitkeren. Delta, dat er vooralsnog voor kiest als zelfstandig multi utility bedrijf door te gaan, denkt de magere jaren door te komen door zijn schuld grotendeels weg te werken. Om die reden verkocht Delta in maart zijn belang van 75 procent in afvalbedrijf Indaver aan het Antwerpse Katoen Natie. Delta beurt daarmee 416 miljoen euro en is ook af van een geconsolideerde schuld van Indaver van 120 miljoen euro. Als Delta ook windpark Kreekrak voor zo'n 65 miljoen euro verkoopt, kan het zijn schuld goeddeels aflossen. Ook neemt de kredietwaardigheid van het energiebedrijf hierdoor toe.

Zwaard van Damocles

Wat nog als een zwaard van Damocles boven Delta hangt, is een uitspraak van de Hoge Raad over de gedwongen splitsing van het energie- en het netwerkbedrijf. Als de Hoge Raad in mei zegt dat de zogeheten Splitsingswet ook voor Delta (en Eneco) geldt, dan betekent dat volgens Delta het eind van het energiebedrijf, omdat de kredietwaardigheid dan keldert. Er rest dan niks anders dan het bedrijf in onderdelen te verkopen. Delta stelt dat splitsing onnodig is. De Wet onafhankelijk netbeheer doet volgens Delta al zijn werk. In de praktijk zijn de energiepoot en het netwerkbedrijf onafhankelijk van elkaar en vindt er geen kruisbestuiving plaats.