Nieuws Actueel

EnergiekAlmelo verbindt alle lokale ondernemersclubs

Van onze redactie 15 oktober 2015

Ondernemersbijeenkomst Energiek Almelo Frans Nikkels

Zo'n compliment kunnen ze in de zak steken bij EnergiekAlmelo. Het maatschappelijk en economisch raderwerk van Almelo, zo noemt EnergiekAlmelo zichzelf. Een keer per jaar houdt EnergiekAlmelo een groot symposium waarbij iedereen en alles die ertoe doet in de stad van de partij is. Er is altijd een spreker van naam, die voor gespreksstof zorgt. Daarna is er een borrel en kan er genetwerkt worden. Minstens zo belangrijk overigens.

Meer Maar buiten het jaarlijkse symposium, dat dit jaar op woensdag 11 november wordt gehouden, doet Energiek veel meer. Zegt Hans Hammink, die dit jaar het voorzitterschap overdraagt aan Pieter Mulder. Hij is geen onbekende bij EnergiekAlmelo. "Ik loop al een jaar of vier mee in het bestuur", lacht de nieuwe voorzitter, die in het dagelijks leven advocaat is bij MulderVanGeel.

OndernemersproblemenEnergiek heeft een bestuur dat in totaal uit dertien mensen bestaat, waarmee ze bijna al een netwerk op zich zijn. En dat is niet voor niks, legt Mulder uit. Als je als ondernemer een probleem hebt, kan Energiek helpen bij het zoeken naar een oplossing. "Daar kun je als ondernemer je voordeel mee doen."

Dat gebeurt omdat de goede buur in Almelo vaak beter is dan de verre vriend. Hammink: "Zoiets kan ook gewoon weer nieuwe energie geven."

Ruziënde ondernemerOok bij andere ondernemersproblemen kan het netwerk helpen, vertellen Hammink en Mulder. Het is al eens gebeurd dat twee plaatselijke bedrijven een zakelijk geschil hadden. Energiek heeft bemiddeld. Met succes. "Dat is het leuke, dat je elkaar ook met zulke zaken kunt helpen." Voordeel voor een ruziënde ondernemer is bovendien dat deze manier om een probleem op te lossen geen geld kost. Iedereen weet dat een gang naar de rechter in de papieren kan lopen.

Dat idee van samen voor Almelo gáán, waar Energiek voor staat, dat is bijzonder. Ondernemers zijn vaak wel verenigd via het eigen bedrijventerrein.

SymposiumMaar Energiek is er voor de héle stad. "Iedereen had in het verleden z'n eigen feestje", herinnert Mulder zich. In 2006 is EnergiekAlmelo gevormd en sinds dat jaar is er ook het jaarlijkse symposium. De plaatsnaam Almelo komt al vaak voor in de doelstellingen van Energiek. Maar Almelo wordt zo mogelijk nog vaker genoemd als het gaat om de Energiek Award, die tevens wordt uitgereikt tijdens het symposium.

Het bedrijf - of de organisatie - die de award wint moet Almelo uitdragen in de meest brede zin van het woord. De onderneming moet innovatief zijn, een onderscheidend vermogen hebben en tevens maatschappelijke betrokkenheid tonen.

GastsprekerMinstens zo belangrijk als de award is de spreker. Hammink en Mulder houden de namen van de drie genomineerde bedrijven voor de Energiek Award nog even voor zich.

Maar dat Alexander van der Lof van TKA uit Haaksbergen gastspreker is, dat mag wel in de krant. Hammink en Mulder hebben in de loop van de jaren gemerkt dat de meeste plaatselijke bedrijven ook wel een band met de stad hebben. Maar het komt ook voor dat er, behalve de vestigingsplaats, geen enkele binding is met de stad of met een ander ondernemersnetwerk.Mulder lacht. Hij probeert ondernemers die nergens bij zijn aangesloten over te halen om toch lid te worden. Soms lukt het ook nog, zegt hij.

Een Almelo's onderonsje tijdens een van de vorige edities van Energiek Almelo: de broers Kees (rechts) en Jan Smit worden ondervraagd door presentator Martin Steenbeeke. Foto: Frans Nikkels