Nieuws Actueel

Enschede zoekt locatie voor maximaal 600 vluchtingen

Van onze redactie 27 november 2014

COA Enschede vindt met name dat de opvang van vluchtingen niet mag plaatsvinden op geïsoleerde locaties buiten de stad. De COA heeft toegezegd alleen een locatie voor de opvang te accepteren als de gemeente wil meewerken. B&WDaar staat tegenover dat burgemeester en wethouders hebben toegezegd een inventarisatie te maken van alternatieve locaties voor de opvang van maximaal 600 vluchtingen. Dan zal het - volgens uitgangspunten van het college - gaan om locaties in en direct bij woonwijken, in de stad. Locaties waar op korte termijn de opvang is te realiseren, zoals de wens van COA is. Een voorwaarde die Enschede verder ook stelt is ook dat de opvang de gemeente geen geld mag kosten