Nieuws Actueel

Enschedese winkeliers worstelen met winkeltijden

Van onze redactie 18 september 2015

Primark Marieke Bakker

Voorzitter Roel Blaauw laat er deze week op de ondernemersavond van Winkelhart Enschede geen twijfel over bestaan. De gezamenlijke winkeliers in de stad moeten met de tijd mee gaan, wil Enschede de positie als winkelstad van het oosten en de Euregio vasthouden. En bovendien de concurrentiepositie ten opzichte van andere steden verstevigen. Hoe? Door elke zondag het winkelend publiek tussen 12.00 en 18.00 uur met een brede glimlach welkom te heten. De worsteling van de winkeliers op een rij.

Vier koopzondagenHeel Enschede is er klaar voor. Om niet alleen de eerste en laatste zondag van de maand de winkels te openen, maar alle zondagen. Telkens van 12.00 tot 18.00 uur. Daarmee schep je duidelijkheid voor iedereen. De Winkelhartpreses gaat er van uit dat ‘de ondernemende gemeente’ bereid is, de winkeltijdenverordening aan te passen, temeer daar de volledige openstelling op zondag breed wordt gesteund. Hoewel? Het hoeft geen betoog dat de kleinere ondernemers er niet zo gelukkig mee zijn. „We beseffen heel goed dat het voorstel om alle zondagen open te zijn, voor verschillende kleine ondernemers een grote inspanning vergt. Niet iedereen kan en wil meedoen”, zei Blaauw op de ondernemersavond.

„Toch zijn wij als bestuur van Winkelhart en de besturen van de ondernemersverenigingen van de stad Enschede er van overtuigd dat het goed is voor de stad als de winkels alle zondagen open zijn. Dat willen bij graag faciliteren in het belang van Enschede.

Kleine ondernemersDe kleine ondernemers moeten volgens Blaauw zelf maar beslissen of ze op de zondagmiddag aanhaken bij de grote broers. De grootwinkelbedrijven zijn volgens hem ‘bijna allemaal voor’. De ervaring leert dat de permanent openstelling op de zondagmiddag omzetverhogend werkt, verzekert Blaauw.

Ook al betekent dit natuurlijk dat het winkelpersoneel extra moet worden betaald.

KoopavondBlaauw beloofde de leden op de ondernemersavond bij Concordia dat Winkelhart nog dit jaar een rondje maakt om te peilen hoe de leden dan aankijken tegen de wekelijkse koopavond. „Ze moeten samen bepalen of die gehandhaafd moet blijven. Als blijkt dat een meerderheid nee zegt, schaffen we de koopavond af. Dat betekent trouwens niet dat de winkeliers ’s avonds niets meer mogen doen. Ze mogen de winkel tot 22.00 uur openhouden.”

Foto: Marieke Bakker