Nieuws Actueel

Er zijn nu al niet genoeg huizen voor asielzoekers

Van onze redactie 15 mei 2015

Image 4923736

Europa is druk bezig de stroom vluchtelingen die over de Middellandse zee komt eerlijk te verdelen. Maar ondertussen slagen 350 van de bijna 400 Nederlandse gemeenten er nog steeds niet in om voldoende goedkope huurhuizen te vinden voor de asielzoekers die hier al zijn en een verblijfstatus hebben.Aedes, de koepelorganisatie van woningcorporaties, stelt dat door die hoge druk op de huurmarkt de wachttijd voor reguliere huurders in sommige regio's nog verder oploopt. En dat schuurt, beseft ook bestuurder Harrie Bosch. ,,Dat kan tot maatschappelijke onrust leiden,'' Die wachttijden verschillen sterk per regio en type woning, in de grote steden kunnen ze oplopen tot vele jaren. ,,We zijn hard bezig met alternatieve oplossingen. In Amsterdam wordt een groep vergunninghouders ondergebracht in containerwoningen.'' Hij denkt ook aan het verbouwen van lege verzorgingshuizen en kantoorpanden.,,We snappen dat er onderdak moet worden gevonden voor vluchtelingen,'' zegt Marcel Trip van de Woonbond, die voor de Nederlandse huurder opkomt. ,,Dus moeten er nieuwe woningen worden gebouwd. Dat is voor ons nu het belangrijkste."In Nederland staan 2,4 miljoen huurwoningen van corporaties en meer dan 600.000 huurhuizen in particulier eigendom. Het rijk wil dat er voor juli nog onderdak wordt gevonden voor 9400 vluchtelingen. Die worden verdeeld naar verhouding van het aantal inwoners van een plaats. Maar de gemeenten slagen er samen nauwelijks in huisvesting voor 2000 vergunninghouders per maand te vinden. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) deze week publiceerde.SyriërsSinds april vorig jaar stijgt het aantal asielzoekers dat naar Europa en Nederland komt sterk. Het gaat daarbij vooral om Syriërs, die meestal een (tijdelijke) verblijfsvergunning krijgen. Ze hebben dan ook recht op woonruimte. Omdat gemeenten die woningen niet kunnen leveren, raken de asielcentra verstopt en moet het COA nieuwe opvangcentra openen. De nieuwe Europese plannen voor verdeling van vluchtelingen, lijken niet voor minder toestroom naar Nederland te leiden.Eind 2014 werd een speciaal overheidsplatform - Opnieuw Thuis - in het leven geroepen waarin rijksoverheid, gemeenten en woningcorporaties samen werken om het probleem op te lossen. ,,De cijfers geven aan dat het een immense opgave blijft,'' zegt woordvoerder Fred Allers.Opnieuw Thuis wil met commerciële verhuurders gaan praten. Die zijn niet happig omdat asielzoekers weinig uitzicht op een vaste baan hebben. Ze eisen garanties van de gemeenten dat de huur wordt betaald. Allers: ,,We doen een moreel appèl op hen om ook naar deze mensen om te kijken."Ondertussen voelen particulieren die vluchtelingen onderdak willen bieden zich tegengewerkt. ,,Op het moment dat je iemand thuis op kamers neemt, verliest hij zijn aanspraak op een echte woning,'' weet Daisy Petrona van VluchtelingenWelkom. Zij heeft haar kamerproject daarom tijdelijk stopgezet. Het COA zegt geen voorstander te zijn van huisvesting bij particulieren, er zitten te veel haken en ogen aan.