Nieuws Actueel

Erkenning Islamitische Universiteit op schop

Van onze redactie 2 juli 2015

Image 5051259

Het accreditatieorgaan NVAO doet nu onderzoek naar de onderwijsinstelling. De minister is het vertrouwen kwijt in de rector, omdat die al drie keer omstreden uitspraken deed die strijdig zijn met de Nederlandse basisnormen en waarden. Die uitlatingen zijn niet los te koppelen van zijn functie, vindt niet alleen Bussemaker maar ook een Kamermeerderheid.Een gesprek dat de minister voerde met de raad van toezicht en het stichtingsbestuur leverde niet voldoende op. ,,Mijn vertrouwen is niet hersteld, omdat de IUR niet heeft laten zien de maatschappelijke opdracht te kunnen en willen vervullen'', schreef ze in een brief.Op zich vindt ze wel dat er in het onderwijslandschap ruimte is en moet zijn voor islamitische scholen en opleidingen.