Nieuws Actueel

EU-hof keurt opkoopprogramma ECB goed

Van onze redactie 16 juni 2015

Image 5005274

De zaak draaide om de vraag of de ECB met het zogenoemde OMT-programma buiten zijn mandaat zou zijn gegaan. De introductie van het opkoopprogramma in het najaar van 2012 leidde er destijds toe dat de financiële markten in de eurozone sterk kalmeerden en de geruchten over het uiteenvallen van de eurozone wegstierven. Het programma werd overigens nooit in de praktijk uitgevoerd.

Oorspronkelijk werden de bezwaren tegen het OMT-programma van de ECB door verschillende partijen ingediend bij het Duitse constitutionele hof in Karlsruhe. Het Bundesverfassungsgericht verwees begin 2014 de klachten door naar het Europees Gerechtshof.