Nieuws Actueel

EU-Hof: toets naar geaardheid niet te intiem

Van onze redactie 2 december 2014

Zo mag er niet worden gevraagd naar bijvoorbeeld video-opnames van seksuele handelingen ter bewijs van de geaardheid. Iemands geloofwaardigheid mag alleen getoetst worden op algemene basis, zo stelt het EU-hof in het vonnis.

Het EU-hof boog zich over een zaak van 3 vluchtelingen die in Nederland asiel aanvroegen. Zij vrezen dat zij in eigen land worden vervolgd voor hun homoseksualiteit. Nederland wees hun asielaanvraag af omdat er getwijfeld werd aan de geloofwaardigheid van de mannen. Die trokken naar de Raad van State en deze instantie vroeg het EU-hof om advies over hoe ver een land mag gaan bij het onderzoek naar seksuele geaardheid.