Nieuws Actueel

Europees Hof: nieuwssites aansprakelijk voor comments

Van onze redactie 16 juni 2015

Image 5006747

De Grote Kamer bevestigt daarmee een eerder vonnis van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Vijftien rechters van de Grote Kamer stemden dat er geen overtreding van artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens was, twee van hen vonden dat dit wel het geval is. Artikel 10 van het EVRM regelt het recht op vrijheid van meningsuiting en persvrijheid.De Grote Kamer woog mee dat de comments waar het om ging van extreme aard waren en dat de site waar het om ging geen afdoende maatregelen had genomen om de opmerkingen snel te verwijderen. Reacties konden anoniem geplaatst worden. Ook wijst het EHRM er op dat het om een reacties op een artikel van een commerciële nieuwssite ging.De website waar het om gaat was de Estlandse nieuwssite Delfi. In reacties bij een artikel over wijziging van vaarroutes door een rederij werden bedreigingen geuit, waarna de reder eiste dat de reacties werden verwijderd. De site gaf daar onvoldoende gehoor aan waarna het bedrijf een schadevergoeding van Delfi eiste, wegens reputatieschade. Hij kreeg een schadevergoeding van 320 euro en ook dat bedrag vond het EHRM redelijk. Delfi reageert in een artikel op haar eigen website op de uitspraak.