Nieuws Actueel

Export buiten EU verdubbeld

Lotte Grimberg 5 augustus 2015

De export van Nederlandse producten naar landen buiten de Europese Unie is de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld. In de eerste vijf maanden van dit jaar ging het om 33,8 miljard euro, 17,9 miljard euro meer dan over dezelfde periode in 2005. De export naar EU-landen steeg met bijna een derde, van 48,6 miljard naar 64,2 miljard euro. Het aandeel van de export naar landen buiten de EU in de uitvoer van Nederlands producten steeg daarmee van een kwart naar een derde. Dit blijkt uit cijfers van CBS.

Van de totale Nederlandse exportwaarde is 56 procent van Nederlandse makelij en betreft 44 procent wederuitvoer. Aan producten van Nederlandse makelij verdient Nederland per uitgevoerde euro bijna zeven keer zoveel als aan buitenlandse producten die hier zijn ingevoerd en na een korte bewerking weer zijn uitgevoerd, de zogeheten wederuitvoer.

SchepenBuiten de EU springt Brazilië eruit als een sterke groeimarkt voor Nederlandse producten, met bijna een verzesvoudiging van de export. Naar dit land werden onder andere meer schepen uitgevoerd. De export naar China en Singapore verviervoudigde bijna. Andere bestemmingen buiten de EU waar de export sterk steeg zijn Turkije, Mexico, Zuid-Korea, Hong Kong en Canada.

Ondanks de relatief sterke groei van bestemmingen buiten de EU, blijven onze drie belangrijkste exportpartners EU-landen. Naar Duitsland werd in de eerste vijf maanden van 2015 5,4 miljard euro meer Nederlands product uitgevoerd dan in dezelfde periode tien jaar terug. Ook naar België (plus 2,3 miljard euro) en het Verenigd Koninkrijk (plus 1,9 miljard euro) werd fors meer Nederlands product uitgevoerd.

VervoermateriaalDe export van Nederlandse machines en vervoermaterieel liet de afgelopen tien jaar een veel sterkere groei zien naar niet-EU-landen (plus 6,7 miljard euro) dan naar EU-landen (plus 2,1 miljard euro).

De uitvoer van grondstoffen en minerale brandstoffen kende de grootste groei, namelijk 9,5 miljard euro. EU- en niet-EU-landen houden elkaar hier precies in evenwicht. Zo was er naar de EU een forse toename van Nederlands aardgas, terwijl naar landen als Singapore, Mexico, Togo en Canada veel meer hier geraffineerde aardolieproducten werden uitgevoerd.