Nieuws Actueel

Export van eurolanden neemt fors toe

Martijn Vervest 17 augustus 2015

Image 5160988

De export naar landen buiten de eurozone lag in juni 12 procent hoger dan een jaar eerder. De invoer nam met 7 procent toe. Het handelsoverschot van de eurolanden groeide daardoor met ruim 10 miljard euro ten opzichte van juni 2014, tot 26,4 miljard euro.

In de eerste helft van 2015 groeide de export van de eurolanden naar landen buiten de muntunie met 6 procent. De onderlinge handel in de eurozone groeide in juni met 10 procent en nam in de eerste zes maanden van dit jaar 3 procent toe.