Nieuws Actueel

Exportbelang neemt vlucht

Rik Nizet 21 januari 2015

Het belang van de export voor de Nederlandse economie is fors toegenomen. In 2013 was 32,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp), de som van alle in Nederland geproduceerde goederen en diensten, te danken aan de export. Dat is 3 procentpunt meer dan in 2010. Ook de werkgelegenheid door export nam in die periode toe, met 140.000 voltijdsbanen tot 2,1 miljoen. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

Zo'n forse stijging van de bijdrage van de export aan de Nederlandse economie als in de periode 2010-2013 was niet eerder te zien, terwijl het aandeel ook nooit eerder zo hoog was.

In de periode 2010-2013 namen de consumptie en investeringen juist af. Maar door de groei van de export nam het bbp toch toe. Als de export zich net zo had ontwikkeld als de binnenlandse bestedingen zou het bbp 24 miljard euro lager zijn uitgevallen. Dat komt neer op 1500 euro per Nederlander, aldus het CBS.