Nieuws Actueel

Extra miljoenen voor leraar basisschool stromen weg

Van onze redactie 26 oktober 2015

Image 5372686

Volgens de bond hebben scholen het geld gebruikt om het verlies van andere inkomsten op te vangen. Basis- en middelbare scholen kregen in 2013 in totaal 150 miljoen euro om meer jonge leraren aan het werk te helpen.Volgens de AOb worden de verliezen op scholen onder meer veroorzaakt door een dalend leerlingenaantal en hoge werkloosheid. ,,De ww-kosten voor werkloze leraren lopen al jaren op'', zegt de bond. ,,Scholen draaien daar zelf voor op.''Onlangs werd overigens duidelijk dat het extra geld op middelbare scholen wel daadwerkelijk voor die extra docenten is gebruikt. De koepelorganisatie voor het middelbaar onderwijs VO-raad had dat geconcludeerd na onderzoek onder de eigen achterban.