Nieuws Actueel

'Extra opdrachten voor SWB Hengelo na verlies subsidie'

Van onze redactie 12 juni 2015

Geld ANP 1

De gemeenteraad roept het college van B en W op om uiterlijk in juli 2016 duidelijk te maken welke extra opdrachten aan SWB gegeven kunnen worden. Een motie van die strekking is woensdagavond aangenomen door de raad.

MotiesIn totaal zeven moties werden door de gemeenteraad aangenomen. Zo wil de raad een politieke markt over de bezetting van de cliëntenraden in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Eerder maakte voorzitter André Mosman van de Gehandicaptenraad bezwaar dat hij 'als door mijn achterban gekozen voorzitter' zou moeten solliciteren om in de cliëntenraad zitting te kunnen nemen.

WelzijnsvoorzieningenDe raad wil óók dat het college in beeld brengt of instellingen gratis gebruik kunnen maken van welzijnsvoorzieningen in de wijk. Vaak gaat het om huur van een ruimte. De gemeente geeft daarvoor subsidie.

Als de ruimte om niet kan worden gebruikt, kan de subsidie lager worden. Een motie van die strekking is ook aangenomen door de raad. Het college zou 'kaders' moeten ontwikkelen om een regeling te treffen.

Foto: ANP