Nieuws Actueel

Extreme armoede wereldwijd voor het eerst gedaald

Van onze redactie 5 oktober 2015

Image 5304276

De daling is vooral te danken aan stijgende welvaart in Aziatische landen als India en in Latijns-Amerika. De toestand in Afrikaanse landen onder de Saharawoestijn blijft 'uiterst zorgwekkend', vindt de organisatie. Over Noord-Afrika en het Midden-Oosten zegt de Wereldbank niet over betrouwbare gegevens te beschikken, dit wegens de vele conflicten aldaar. De standaard die de Wereldbank sinds 2008 hanteerde was dat iemand van minder dan 1,25 dollar per dag te besteden moest hebben om extreem arm te zijn. Door inflatie en nieuwe rekenmodellen heeft de Wereldbank die drempel verhoogd tot 1,90 dollar per dag. Verrassend genoeg daalt ook het aantal mensen wereldwijd dat dat bedrag per dag ter beschikking heeft. In 2012 leefden nog 902 miljoen mensen in extreme armoede, dat was toen 12,8 procent van de wereldbevolking. De Wereldbank zegt dat de verminderde armoede vooral te danken is aan opkomende economieën maar ook aan investeringen in onderwijs, gezondheid en sociale voorzieningen. 'Deze vooruitzichten laten ons zien dat wij de eerste generatie in de geschiedenis van de mensheid zijn die een einde kunnen maken aan extreme armoede', aldus Wereldbank-voorzitter Jim Kong Kim. Hij waarschuwde daarbij wel dat er heel wat factoren zijn die armoede weer kunnen aanwakkeren: een afremmende wereldeconomie, kwetsbare financiële markten, conflicten, hoge jeugdwerkloosheid en de gevolgen van klimaatverandering.