Nieuws Actueel

Facebook met de billen bloot

Caroline Spilt 7 mei 2015

Facebook foto gegevens boete groot

Facebook gaat het College bescherming persoonsgegevens (CBP) de gewenste informatie verstrekken. Het CBP onderzoekt de privacyvoorwaarden in verband met het gebruik van gegevens en foto's uit Facebook-profielen voor commerciële doeleinden. Hiermee is de dwangsom tot 750.000 euro per dag dat de informatie uitblijft voorlopig van de baan.

CBP heeft Facebook Inc. een last onder dwangsom opgelegd omdat een deel van de informatie die het CBP had gevraagd niet werd gegeven. Het CBP heeft de gevraagde informatie van Facebook Inc. onder meer nodig voor de vaststelling van zijn bevoegdheid en de toepasselijkheid van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Onderzoek CBPEind 2014 besloot het CBP onderzoek te doen naar de privacyvoorwaarden van Facebook. Aanleiding daarvoor was de aankondiging van het bedrijf dat per 1 januari 2015 nieuwe privacyvoorwaarden zouden gelden voor Facebook-gebruikers. Deze privacyvoorwaarden zijn uiteindelijk op 30 januari 2015 in werking getreden. Eerder verzocht het CBP Facebook Inc. te wachten met het doorvoeren van het nieuwe privacybeleid tot de resultaten van het onderzoek bekend zijn. De privacyvoorwaarden geven Facebook onder meer het recht om gegevens en foto's uit Facebook-profielen te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Bevoegdheid CBPHet CBP heeft Facebook Inc. een last onder dwangsom (maximaal 750.000 euro voor elke dag dat het bedrijf medewerking weigert) opgelegd omdat het bedrijf ondanks eerdere verzoeken van het CBP een deel van de informatie niet verstrekte. Het bedrijf heeft na ontvangst van het dwangsombesluit de rechtbank verzocht de last onder dwangsom te schorsen.

Het geschil tussen het CBP en Facebook Inc. spitste zich toe op de vraag of het CBP bevoegd is om over Facebook Inc. toezicht te houden en of het bedrijf in dat licht alle benodigde informatie heeft verstrekt. In het kader van de procedure bij de rechtbank heeft het CBP nader toegelicht welke informatie Facebook Inc. nog moest verstrekken om het deel van de vragen dat ziet op de bevoegdheid van het CBP en de toepasselijkheid van de Wbp adequaat te beantwoorden. Facebook Inc. heeft daarop laten weten dat het bedrijf volledig antwoord zal geven op deze vragen. Het CBP heeft daarom het dwangsombesluit voorlopig geschorst. De eerder gestarte gerechtelijke procedure heeft Facebook Inc. inmiddels gestaakt.

Lees verder op BC.nl