Nieuws Actueel

Faillissement ROC Leiden van de baan

Rik Nizet 23 juni 2015

Het ROC Leiden is voorlopig gered. Een voorstel van de VVD om de school geen geld te geven, redde het dinsdag in de Tweede Kamer niet. Daarmee is voor onderwijsminister Jet Bussemaker de weg vrij om de school financieel bij te springen en het dreigende faillissement te voorkomen.

De school met tegen de 9000 leerlingen kwam in de problemen door wilde nieuwbouwplannen van het bestuur. VVD, CDA en PVV vonden dat dat maar moet worden afgestraft met een faillissement. Maar een meerderheid van de Kamer wil leerlingen en leerkrachten niet laten opdraaien voor de gevolgen van wat het bestuur heeft uitgespookt.

18 miljoenBussemaker wil om te beginnen 18 miljoen overmaken. Daarna wil ze nog stapsgewijs met maximaal 22 miljoen over de brug komen, maar dan moet de school wel voldoen aan allerlei voorwaarden. Zo moeten er diverse opleidingen naar andere scholen.

Allerlaatste kansAnne-Wil Lucas van de VVD, indiener van de verworpen motie, reageerde meteen: "Het ROC Leiden heeft van een meerderheid van de Kamer een allerlaatste kans gekregen. De VVD wil dat het nieuwe bestuur er alles, maar dan ook echt alles aan doet om weer te doen waar het ROC voor is opgericht: de ruim 9000 leerlingen goed en uitdagend onderwijs bieden. Met de minister willen wij na de zomer verder spreken over de bekostiging, wijze van besturen en regie vanuit het ministerie op het MBO. Want zo ver had het nooit mogen komen."

Duivels dilemmaDat laatste vindt eigenlijk iedereen in de Kamer. Ook Jasper van Dijk van de SP, die uiteindelijk een sleutelrol had in de redding van de school, voelt zich gefrustreerd dat de bestuurders ongestraft voor hun ,,grootheidswaanzin'' rondlopen. In de Kamer werd door verschillende partijen herhaaldelijk gesproken van een "duivels dilemma'' tussen het op zijn nummer zetten van het bestuur en het lappen door de overheid om leerlingen en leerkrachten niet in de steek te laten. Daar kwam ook nog eens bij, dat het dreigende faillissement nog wel eens duurder uit zou kunnen pakken dankzij bijvoorbeeld wachtgelden.

Er is ook geklaagd over het laten ingrijpen van Bussemaker.