Nieuws Actueel

Familiebedrijf verplicht bijscholing

Rik Nizet 22 oktober 2015

Kaasfabriek groot

Investeren in opleidingen voor werknemers blijkt voor veel werkgevers een grote drempel. Slechts 31 procent van de Nederlandse werknemers met een vast contract volgt een opleiding welke wordt betaald door de werkgever. Bij tijdelijke werknemers ligt dit percentage met 26 procent nog lager. Kaasbedrijf Royal A-ware uit Almere vormt een uitzondering. Het familiebedrijf biedt al het personeel, inclusief tijdelijke werknemers, verplichte opleidingen aan. "Wij vinden het belangrijk dat al onze medewerkers zich thuis voelen en betrokken zijn bij het bedrijf. Dat bereiken wij met opleidingen voor iedereen." Dat levert Royal A-ware naar eigen zeggen meer rendement op.

Investeren Medewerkers kunnen zowel formele als informele leertrajecten volgen binnen A-ware, zodat zij hun werk goed kunnen uitvoeren. "Het is belangrijk dat werknemers lang bij ons blijven werken. Te veel wisselingen in medewerkers verstoren het proces", vertelt Bart Beeftink, hoofd van de afdeling Knowledge & Education binnen A-ware. "Door opleidingen weten uitzendkrachten wat ze moeten doen en hebben wij een vijver om uit te vissen. De beste uitzendkrachten kunnen we dan een vast contract aanbieden." Royal A-ware kent sinds de implementatie van de opleidingstrajecten ook aantoonbaar minder storingen en een hoger rendement op de productielijnen. "Klanten zijn tevreden, en medewerkers blijven langer en hebben plezier in hun werk", verklaart Beeftink.

Meer innovatieIn Nederland heeft 1 op de 5 medewerkers een flexibele arbeidsrelatie. De prikkel voor werkgevers om te investeren in vast personeel is groter dan voor tijdelijk personeel. Toch loont het om te investeren in tijdelijk personeel. Zo hoeven bedrijven minder te investeren in extra inwerktijd en afstemmingskosten tussen vaste en tijdelijke werknemers. Uit onderzoek van het CBS en TNO blijkt bovendien dat bedrijven die investeren flexmedewerkers hogere product- en werkinnovatie kennen. Tijdelijke werknemers kunnen met een frisse blik naar het bedrijf kijken en bij voldoende uitdaging zichzelf en hun werk verder ontwikkelen.

CampagneDe Nederlandse arbeidsmarkt bestaat uit 350.000 bedrijven en organisaties met in totaal zo’n acht miljoen medewerkers. Die arbeidsmarkt verandert. De Werkbezoekers gaan voor de campagne Hoe Werkt Nederland? gedurende twaalf werkweken langs bij bedrijven zoals Royal A-ware om te zien hoe zij daar in hun bedrijf of organisatie invulling aan geven, om met die voorbeelden in heel Nederland het gesprek te stimuleren over begrippen als loyaliteit, zekerheid en flexibiliteit. De Werkbezoekers delen hun zoektocht via filmrapportages, Facebook posts, Tweets, podcasts, vlogs en interviews. De video van het bezoek aan Royal A-ware is te zien op de website en via social media. Werkend Nederland kan zelf de route mee bepalen door een bestemming in te voeren op hoewerktnederland.nl en facebook.com/hoewerktnederland.