Nieuws Familiebedrijf

Dit zijn de drie hoofdpijndossiers van familiebedrijven

Het vertrouwen en optimisme is binnen familiebedrijven onveranderd sterk. Dat blijkt uit Europees onderzoek van KPMG en de European Family Businesses (EFB). Toch zien de familieondernemers de nodige uitdagingen, waaronder de volgende.

Vincent Krijtenburg | Foto: Pixabay 15 oktober 2018

Work werk pb

De twee organisaties presenteerden deze week de zevende editie van de Europese barometer voor familiebedrijven. Dit jaar hebben 1.576 familiebedrijven uit 26 landen in Europa deelgenomen aan het onderzoek. 110 Nederlandse familiebedrijven gaven hun mening.

1. Strijd om talent

De helft van de familiebedrijven (53 procent) maakt zicht zorgen om de strijd om talent. In 2016 was dit nog 37 procent en vorig jaar 43 procent. Nu de werkloosheid met circa 4 procent een laagterecord heeft bereikt, vormt het aantrekken en behouden van talent een steeds groter probleem. Met name technische vacatures blijken lastig te vervullen. Vanwege de behoefte aan specifieke vaardigheden die niet altijd voorhanden zijn binnen de familie, kunnen familieleden zich gepasseerd voelen. Bovendien voelen de familiebedrijven bij de werving van talent gedwongen het op te nemen tegen grote en aantrekkelijke werkgevers.

(tekst gaat verder onder de afbeelding)

2uitdagingen familiebedrijven

2. Gestegen arbeidskosten

De arbeidskosten vormen dit jaar met 36 procent een groter probleem dan vorig jaar (32 procent). De onderzoekers zien een logisch verband tussen de strijd om talent en de gestegen arbeidskosten. “Bij het aantrekken van talent moeten familiebedrijven steeds vaker de strijd aangaan met grote particuliere en beursgenoteerde ondernemingen die aantrekkelijke aandelenpakketten kunnen bieden. Familiebedrijven reageren hierop met een creatief belonings-, stimuleringsen voorzieningenpakket.”

3. Politieke onzekerheid

Nu de Brexit-onderhandelingen lijken af te stevenen op een harde Brexit, speelt de politieke onzekerheid een grote rol. Hoewel veel ondernemers de politieke ontwikkelingen op de voet volgen, heeft slechts 11 procent van de bedrijven voorbereidingen getroffen. “Zonder een duidelijk plan weten bedrijven niet zeker wat de nieuwe regelingen gaan inhouden. In plaats daarvan wachten ze met het nemen van maatregelen tot ze weten hoe de zaken ervoor staan”, verklaren de onderzoekers.

Prioriteiten

Ook de belangrijkste prioriteiten van familiebedrijven voor de komende twee jaar zijn in kaart gebracht. Het verbeteren van de winstgevendheid heeft de grootste prioriteit (49 procent) Daarna is het verhogen van de omzet het meest belangrijk (38 procent). Op de derde plek staat –in lijn met de grootste uitdaging- het aantrekken van nieuw talent (27 procent). Ook dit zijn prioriteiten voor de familiebedrijven:

  • Innovatiever worden
  • Nieuwe markten aanboren
  • Producten en diensten diversifiëren
  • Personeel opleiden

Investeren

Of familiebedrijven in staat zijn hun voorsprong op het gebied van innovatie te behouden hangt uiteindelijk af van de eerder genoemde strijd om talent en de investering in innovatie en technologie. In het onderzoek van dit jaar geeft 83 procent aan dat ze hierin willen investeren. Een groot deel van de familiebedrijven (86 procent) geeft de voorkeur aan herinvesteren in hun kernactiviteit zonder een beroep te doen op externe financiering.

2familiebedrijven investeren