Nieuws Actueel

Fatale fouten bij tekenen contract

Jeroen Jansen 10 februari 2014

Als je een verbintenis aangaat met personeel, een klant of ander bedrijf is het belangrijk dat je geen contract tekent met onvoorziene risico’s. Dit kan je bedrijf flink in de problemen brengen. Wat zijn de belangrijkste valkuilen

Om te voorkomen dat er problemen ontstaan met je personeel leg je afspraken vast in een contract. Voorkom dat dit contract juist het startpunt wordt van problemen:

1. Type contract klopt nietDenk goed na over wat je met het arbeidscontract wilt bereiken en of deze doelstelling ook in het contract staat. Als je denkt nergens aan vast te zitten met een freelance-contract, wees je er van bewust dat de rechter en fiscus kunnen oordelen dat het toch gaat om een dienstbetrekking. Dit heeft gevolgen voor inhoudingen en ontslagmogelijkheden.

2. Foute afspraken bij proeftijdEen proeftijd moet schriftelijk worden vastgelegd. Voor een arbeidscontract voor bepaalde duur mag deze niet langer zijn dan één maand. Ook geldt de proeftijd voor beide partijen, dus een werknemer kan ook zonder opgaaf van reden het contract opzeggen. Voldoet de proeftijd niet aan onder meer deze criteria, dan is deze ongeldig (nietig).

3. Verkeerde opzegtermijn Als een werkgever en werknemer geen afspraken maken over de opzegtermijn gelden wettelijke regels. Bij een overeenkomst kan hier met wederzijds goedkeuring van worden afgeweken, maar ook hier geeft de wet beperkingen. De opzegtermijn mag alleen per cao worden verkort, in een individueel arbeidsverband kan dit niet. Verlengen mag wel in een individueel contract, maar tot maximaal 6 maanden. Let op! Bij verlenging van de opzegtermijn voor de werknemer geldt een dubbele periode voor de werkgever. Dus bij 6 maanden voor personeel geldt 12 maanden voor de baas.

Als ondernemer bepaal je zelf onder welke voorwaarden je levert. Dat wil niet zeggen dat je alles in je algemene voorwaarden kunt zetten:

1. Je verantwoordelijkheid ontlopen kan nietAls verkoper ben je volgens de wet verantwoordelijk voor de schade die ontstaat tijdens de bezorging van het verkochte product. Je mag dit niet tegenspreken in je algemene voorwaarden. Een bepaling waarin je stelt dat jij niet verantwoordelijk bent voor bezorgschade is eenvoudigweg ongeldig.

2. Zorg dat je voorwaarden niet té algemeen zijnVeel ondernemers hanteren dezelfde algemene voorwaarden voor zowel particuliere als zakelijke relaties. Dat is onverstandig. Sommige voorwaarden zijn voor een zakelijke relatie prima, maar naar een klant toe onredelijk. Het gevaar is dat een rechter een deel van je voorwaarden voor particuliere klanten nietig verklaart.

3. Stel redelijke aanbetalingsvoorwaardenJe kunt niet zo maar elke aanbetaling vragen van je klanten. Stel, je verkoopt een koelkast en je vraagt je klant vooruitlopend op de bezorging alvast het hele bedrag te betalen. Dit mag niet. Een dergelijke bepaling mag dus ook niet in je algemene voorwaarden staan.

Lees verder op BC.nl.