Nieuws Actueel

FD neemt economenblad ESB over

Van onze redactie 13 januari 2015

Het in 1916 opgerichte ESB telt ongeveer 2500 betalende abonnees. In het blad en op de bijbehorende website worden veel onderzoeksresultaten besproken van economen die verbonden zijn aan onderzoeksinstituten en universiteiten. Zo poogt de redactie een brug te slaan tussen wetenschap, beleid en praktijk. ESB verschijnt 25 keer per jaar.

Financiële details over de deal worden niet naar buiten gebracht. Het merkrecht van ESB komt overigens niet in handen van de FD Mediagroep, maar blijft bij de huidige eigenaar Ecorys.