Nieuws Actueel

Feest, want Neede heeft een nieuw hart

Van onze redactie 24 september 2015

Neede Jan Houwers

De jaarlijkse jammarkt valt niet snel te evenaren, maar aan het aantal kramen op het centrumopeningsfestijn zal het niet liggen. Van de Borculoseweg tot de Ruwenhofstraat en van de Oudestraat tot de Nieuwstraat en de Marktstraat, overal waar het Needse centrum winkels telt staan zaterdag kramen op straat met feestelijke verrassingen. „De OVN-werkgroep projecten centrum heeft iedereen gemobiliseerd”, zegt ondernemer Bert Jan Freie van de Ondernemersvereniging Neede (OVN). Collega Marcel Stroet: „De animo om gezamenlijk positief in actie te komen was ook nog nooit zo groot. We zitten op dit moment op over de tweehonderd leden.” Inmiddels neemt de animo voor winkelpanden weer langzaam toe. Of kiezen ondernemers van buiten het centrum voor een showroom in een winkelstraat.

PleinenDe meest in het oog springende vernieuwing van het Needse centrum is ongetwijfeld de creatie van een aantal pleinen geweest. Een enkel plein, het Markplein, inmiddels ook wel Oude Marktplein genoemd, bestond al, maar is volledig nieuw vormgegeven. Dat geldt in feite ook voor het Kerkplein, de nieuw geplaveide en deels groen uitgevoerde ruimte rond de toren van de Grote Kerk. Het grootste plein is het Vlearmoesplein tussen de Oudestraat en de Koolmeesstraat. Verder is tussen de Ten Caoteplas en de Oudestraat een nieuw pleintje gevormd, dat in de volksmond het Mans Kosterplein heet naar de Needse eigenaar van meerdere winkelpanden.

StratenZelf wijzen de winkeliers liever naar de nieuw vormgegeven centrumstraten. Behalve nieuwe pleinen is ook de Borculoseweg met name compleet op de schop geweest. Waarbij een flink deel van het erin gestoken geld in nieuwe riolering is gaan zitten. Bovengronds oogt het nieuwe asfalt en plaveisel van trottoirs en parkeervakken nog gloednieuw.

Foto: Needse ondernemers op de vernieuwde kruising Rapenburg,Oudestraat en Borculoseweg (Jan Houwers)