Nieuws Actueel

Feitenoverzicht Economische Zaken

Martijn Vervest 16 september 2014

Wat verandert er in 2015 op het terrein van het ministerie van Economische Zaken? Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de begroting waar ruim 5 miljard euro wordt uitgegeven.Lees ook:'Dag omgeven door rouwrand'De troonrede 2014Belangrijste punten PrinsjesdagReacties vanuit de politiek

- Een speciale ambassadeur gaat beginnende, groeiende en innovatieve mkb'ers (midden- en klein bedrijf) bijstaan zodat zij in 2015 fors meer ruimte krijgen om te groeien.

- Het zoeken naar andere afzetmarkten voor land- en tuinbouwproducten krijgt extra aandacht komend jaar nu de de sector wordt geraakt door de Russische boycot. Handelsmissies naar onder meer China, India, Mexico, Korea, Japan en de Verenigde Staten worden gepland.

- Een Toekomstfonds met een startkapitaal van 200 miljoen euro gaat innovatie en onderzoek stimuleren. Het fonds financiert innovatieve mkb'ers en toepassingsgericht en fundamenteel onderzoek.

- Er is maximaal 2,5 miljard euro financieringsruimte waarmee mkb-ondernemers hun groeiplannen kunnen financieren.

- Voor natuurinitiatief en bedrijvigheid op het gebied van natuur is komend jaar 35 miljoen euro beschikbaar. Ook wordt 1 miljoen euro uitgetrokken voor natuureducatie.

- Het is de bedoeling dat in 2015 alle 161 zogeheten Natura2000-gebieden zullen zijn aangewezen. Het ministerie van EZ wordt dan verantwoordelijk voor instandhouding van deze natuurgebieden en rapporteert daarover aan de Europese Commissie.