Nieuws Actueel

Fel verzet Praxis tegen komst Bauhaus naar Westermaat Plein

Van onze redactie 13 april 2015

Plein Westermaat Robin Hilberink

Die heeft eerder een flora- en faunaonderzoek verricht ten behoeve van de herziening van het bestemmingsplan die de vestiging van Bauhaus op Westermaat Plein mogelijk moet maken. Praxis trekt nu de deskundigheid van de betreffende ambtenaar in twijfel en wil inzage in diens diploma’s. Woensdag buigt de commissie voor de bezwaarschriften zich over deze kwestie.

Raad van State

Praxis heeft zelf al jaren een vestiging op Westermaat Plein en zit niet te wachten op de komst van de Duitse concurrent. Het bedrijf heeft tegen het bestemmingsplan beroep aangetekend bij de Raad van State. Die procedure loopt nog. In de tussentijd heeft Praxis bij de gemeente op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) de diploma’s van de betreffende ambtenaar opgevraagd, om te controleren of hij wel voldoet aan de eisen die aan een ecologisch deskundige worden gesteld. Dat verzoek is deels gehonoreerd.

Maar Praxis wil ook de ontbrekende cijferlijst, om te zien welke vakken de ambtenaar heeft gevolgd. De gemeente beschikt daar echter niet over. Dat was voor Praxis reden om een bezwaarschrift in te dienen.

Foto: Robin Hilberink