Nieuws Actueel

'Feminisme verloste man van kostwinnersjuk'

Bram de Vrind 18 november 2014

De man heeft het meest geprofiteerd van de feministische succesgolf. "De man die op zondag het vlees snijdt, hij bestaat bijna niet meer. Of het moet echt zijn uit de hand gelopen kookhobby zijn. Ik prijs me gelukkig dat mannen nu ook kinderen mogen opvoeden. Ik prijs me gelukkig dat we bevrijd zijn van het kostwinnersjuk."

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken zei dat maandagavond in Amsterdam tijdens het jaarlijkse congres van het vrouwenblad Opzij over de honderd machtigste vrouwen. Asscher was de eerste man die hier ooit sprak. "Een ultieme doorbraak", noemde de minister het niet zonder ironie.

Asscher putte in zijn speech uit zijn persoonlijke ervaringen. Zijn moeder was wetenschapper, zijn vader advocaat. Maar vader Asscher vervulde aanvankelijk geen 'vrouwentaken' in het gezin. "Toen mijn moeder professor werd, leerde hij pasta koken en werd daar door sommige compagnons meewarig om aangekeken."

Die tijd is inmiddels voorbij, aldus Asscher. De meeste mannen en vrouwen delen nu hun verantwoordelijkheden zo goed mogelijk.

Als minister doet Asscher zijn best om ervoor te zorgen dat werk en zorg makkelijker gecombineerd kunnen worden. Zo nam de Tweede Kamer onlangs zijn voorstel aan voor een verruiming van het vaderschapsverlof en het zorgverlof.

De bewindsman memoreerde ook hoe anonieme fractievoorzitters vorig jaar in een krant klaagden dat hij een belangrijk overleg voortijdig had verlaten omdat hij met zijn kinderen Sint Maarten wilde vieren. Asscher benadrukte maandag dat hij na deze 'Haagse aanval' een groot aantal steunbetuigingen van gewone burgers mocht ontvangen.