Nieuws Actueel

Financiering is de zuurstof van de onderneming

Rik Nizet 21 oktober 2015

Munt zuurstof geld financiering groot

Startups zijn een belangrijke motor voor de vernieuwing van onze economie, daarom ook de aandacht vanuit de StartupDelta van Neelie Kroes. Maar worden ze ook op een goede manier gefinancierd? Honderd ondernemers en zo'n vijftig investeerders bogen zich afgelopen week bij Kennispark Twente over deze problematiek, tijdens het evenement Fund the Future, dat stapelfinanciering als thema had.

Bij stapelfinanciering draait het om het combineren van passende vormen van financiering, via leningen, aandelen, crowdfunding, kredieten, subsidies en venture capital. Stapelfinanciering houdt financiers en ondernemers enorm bezig. "Financiering is de zuurstof van de onderneming", zoals een deelnemer het samenvatte. Baby verstikken"Door het beheersen van risico in de investering belangrijker te maken dan het creëren van een optimale kans, verstikken we de baby: er komen kleine beetjes geld tegen veel te stringente voorwaarden. Zo zet je de zaak op slot, dit is in geen van beider belang. Zo bouw je geen wereldbedrijven", vertelde Ray Quintana van Cottonwood Technology Fund Europe tijdens Fund the Future.

Jonge cultuurDe algemene conclusie van de dag was helder: we zijn nog lang niet op het niveau van de beste landen, zoals de VS. In de eerste plaats is er in Nederland wel een langjarige cultuur van beleggen, maar pas een redelijke jonge cultuur van risico-investering. Dat betekent dat de onderlinge aansluiting van alle soorten fondsen die er zijn niet optimaal is. Er zijn in ons land veel kleine fondsen, verdeeld over sectoren, regio's en levensfasen van een bedrijf. Ieder hebben ze specifieke eisen. "Probeer daar als ondernemer maar eens overzicht over te krijgen."

FinancieringsstrategieënEen tweede punt van zorg zijn onze ondernemers zelf, waarvan velen verzuchtten: help ons om te begrijpen hoe we verstandig financieren, help ons onze strategie op te bouwen. Er is nog weinig inzicht in goede financieringsstrategieën, waardoor ondernemers zich onzeker voelen en soms zaken doen met de eerste die bereid is tot een serieus gesprek. De roep om educatie was zeer sterk.

Te grote afstandMaar wat nog het meest in het oog sprong is de afstand tussen ondernemers en investeerders. Daar waar ze uiteindelijk samen het team moeten vormen dat -in het belang van beide- een succesvol bedrijf moet bouwen, wordt vaak te veel vanuit de eigen positie geredeneerd. De taal die wordt gesproken is niet dezelfde, en soms is er te weinig respect voor elkaars bijdrage.

Glazen wand doorbrekenAdriaan van Loon van De FinanceCorner en Kees Eijkel van Kennispark Twente pleiten voor meer educatie, zowel bij de ondernemers als de investeerders. "Naarmate de gezamenlijke taal en verwachtingen zich beter ontwikkelen, kunnen wij als Nederland meer internationale groeiers verwachten. We moeten de glazen wand doorbreken.”

DiamantjesQuintana wees op het gevaar van onderschatting van het probleem. "Als we op deze voet doorgaan zijn jullie voor buitenlandse investeerders bijzonder interessant: als jullie zelf de diamantjes niet pakken, doen anderen dat wel. De Nederlandse technologie is van wereldklasse."