Nieuws Actueel

Fiscus jaagt op valse VAR

Jeroen Jansen 11 februari 2014

Het aantal ZZP’ers groeit gestaag; het zijn aantrekkelijke medewerkers voor opdrachtgevers en de ZZP’ers in kwestie profiteren van fiscale voordelen. Opdrachtgevers vragen hen vaak om een VAR-wuo, zodat zij geen loonbelasting, bijdrage Zvw en premies werknemersverzekeringen hoeven af te dragen. De fiscus controleert nu scherp of deze VAR-wuo’s terecht zijn afgegeven.

Lees ook:

Hoe vraag ik een VAR aan?Var, verklaring arbeidsrelatie: vier soortenStel nu je VAR veiligFiscaal voordeel met juiste VAR

De Belastingdienst bekijkt steeds kritischer wat voor soort Verklaring arbeidsrelatie (VAR) wordt afgegeven aan de aanvrager hiervan. Blijkt dat er een verkeerde VAR is afgegeven, dan kan dat met name voor de ZZP’er vervelende consequenties hebben. Maar ook de opdrachtgever moet oppassen, anders kan hij met terugwerkende kracht loonbelasting, bijdrage Zvw en premies werknemersverzekeringen verschuldigd zijn. Dit kan het geval zijn als de ZZP’er een VAR wuo (winst uit onderneming) heeft overhandigd, maar de ZZP’er eigenlijk in loondienst werkt. De Belastingdienst beoordeelt namelijk de feitelijke arbeidsrelatie en kijkt alleen zijdelings naar wat er op papier is afgesproken.

Risicobeperking opdrachtgeverDe opdrachtgever zit uiteraard niet te wachten op dit soort financiële perikelen. Als hij een ZZP’er inschakelt, wil hij er gewoon van op aan kunnen dat hij geen loonbelasting, bijdrage Zvw en premie werknemersverzekeringen hoeft in te houden. Daarom is het voor de opdrachtgever van belang om te voldoen aan de volgende voorwaarden:

hij moet beschikken over een kopie van de VAR-wuo van de ZZP’er over het juiste tijdvak de werkzaamheden die in de VAR-wuo worden genoemd, moeten overeenkomen met de werkzaamheden die de ZZP’er voor hem uitvoert.

Als aan deze beide voorwaarden is voldaan, kan de Belastingdienst niet achteraf constateren dat de opdrachtgever tóch belasting en premies had moeten inhouden. De Raad aan opdrachtgevers is dan ook om deze twee voorwaarden goed in het oog te houden. Het risico wordt hiermee ingeperkt.

Risico ZZP’erMaar het risico ligt hier natuurlijk ook nadrukkelijk bij de ZZP’er, als hij bij de aanvraag van de VAR bepaalde vragen al dan niet bewust (gedeeltelijk) verkeerd invult. Hierdoor kan de Belastingdienst de onjuiste conclusie trekken dat er sprake is van een onderneming. Heeft de ZZP’er als gevolg daarvan ten onrechte een VAR-wuo gekregen, dan vordert de Belastingdienst inkomstenbelasting na bij de ZZP’er, vanwege het terugdraaien van de ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling. De Belastingdienst kan ook de misgelopen premies navorderen. Het risico bedraagt minimaal enkele duizenden euro’s en kan gemakkelijk oplopen tot meer dan tienduizend euro! Geen enkele ZZP’er zit daarop te wachten.

Meldplicht ZZP’erDe ZZP’er zal de gestelde vragen bij de aanvraag van een VAR daarom juist en zorgvuldig moeten beantwoorden. Blijkt nadat de VAR is afgegeven dat de feiten afwijken van hetgeen is doorgegeven aan de Belastingdienst bij de VAR-aanvraag? In dat geval is de ZZP’er verplicht de veranderde omstandigheden te melden. De Belastingdienst kan de VAR vervolgens herzien. Meldt de ZZP’er de veranderde omstandigheden niet, dan riskeert hij forse belastingaanslagen.

Lees verder op BC.nl.