Nieuws Actueel

Fiscus onder toezicht

Rik Nizet 13 januari 2014

De foutieve betaling die vorige maand is gemaakt door de Amsterdamse belastingdienst aan ruim 9000 minima, werd zowel door technische als menselijke fouten veroorzaakt. Dat blijkt uit het onderzoek van de gemeente naar het fiasco. Ook blijkt dat het toezicht op het betalingsverkeer tekortschoot. Daarom heeft de gemeente de dienst onder verzwaard toezicht geplaatst en moet een nieuw directielid ervoor zorgen dat het beter wordt.Lees ook:Fiscus spreekt geen FriesFiscus start 2014 met blunder

"Dit had nooit mogen gebeuren'', reageerde verantwoordelijk wethouder Pieter Hilhorst maandag. "Ik grijp in om zulke fouten in de toekomst te voorkomen.'' In totaal werd 188 miljoen euro te veel aan zogeheten woonkostenbijdrage overgemaakt. Tot nu toe is hiervan 185,6 miljoen euro terug bij de gemeente. De rest, 2,4 miljoen euro van 453 huishoudens, moeten nog worden gestort. De schulden variëren van enkele euro's tot ruim 30.000 euro. Gedupeerden kunnen het geld kosteloos in een keer terugbetalen. Wie dat niet kan, omdat het geld bijvoorbeeld is gebruikt voor openstaande schulden, krijgt een betalingsregeling aangeboden.

KPMGOnderzoek van KPMG toont aan dat bij het aanpassen van het gemeentelijke betalingssysteem aan de nieuwe Europese eisen niet goed is gekeken naar het specifieke karakter van de woonkostenbijdrage.VorderingenIncasso-experts schatten dat het van de helft, 1,2 miljoen, van de uitstaande vorderingen lastig wordt om het bedrag terug te krijgen. Daarnaast maakte de gemeente 300.000 euro kosten om de fout te herstellen, waardoor ze rekent op een verlies van 1,5 miljoen.