Nieuws Actueel

Fiscus pakt ouders aan

Martijn Vervest 25 september 2014

Na de grootschalige fraude met toeslagen door Bulgaren, probeert de Belastingdienst sinds januari met 205 extra controleurs en ict-specialisten te veel ontvangen kinderopvangtoeslag terug te halen bij ouders. Vooral zzp'ers en ouders met flexibele arbeidscontracten moeten vaak nog duizenden euro per jaar terugbetalen, meldt de Volkskrant.In sommige gevallen moeten de ouders subsidie terugbetalen die al in 2009 is uitgekeerd. De Belastingdienst betaalt de verscherpte controles uit een extra budget van 25 miljoen euro.Bij de terugvorderingen gaat het zelden om bewuste fraude. De dienst stuit onder meer op fouten bij de aanvraag of wijzigingen die niet op tijd door ouders zijn doorgeven. De controles raken vooral de groep van kleine zelfstandigen en oproepkrachten - mensen met een maandelijks schommelend inkomen, constateert de Brancheorganisatie Kinderopvang.