Nieuws Actueel

Fiscus: privacy inbreuk om rittenregistratie te controleren

Caroline Spilt 2 april 2015

Trajectcontrole snelweg verkeer autos 335

De Belastingdienst mag de beelden van KLPD-camera’s boven snelwegen gebruiken om te controleren of er misbruik wordt gemaakt van de ‘Verklaring geen privégebruik auto’. Met deze verklaring en een rittenregistratie kun je bijtelling voor een auto van de zaak ontlopen. Volgens een uitspraak van het Hof Den Bosch is de inbreuk op de privacy gerechtvaardigd.

Het gaat hier om beelden van de zogeheten ANPR-camera’s (Automatic Number Plate Recognition) van de KLPD die veelal boven de snelwegen hangen. De beelden mogen volgens een uitspraak van het Hof worden gebruikt om te controleren of een Verklaring geen privégebruik auto terecht is afgegeven aan werknemers met een auto van de zaak.

Uitspraak rechterDe werknemer in het geding stelt minder dan 500 kilometer privé te rijden met de auto van zijn werkgever. Het Hof: “De inspecteur heeft de rittenadministratie gecontroleerd, mede aan de hand van foto’s van de camera’s van de KLPD boven de snelwegen en concludeert daaruit dat de rittenadministratie niet volledig is en dat belanghebbende niet heeft aangetoond dat hij minder dan 500 kilometer privé heeft gereden.”Persoonlijke levenssfeerVolgens het Hof brengt een aanvraag voor een dergelijke verklaring met zich mee dat de persoonlijke levenssfeer wordt geraakt, mede omdat daarvoor een administratie moet worden bijgehouden van de privékilometers. Volgens het Hof had de inspecteur voldoende wettelijke basis om de KLPD-beelden te gebruiken voor controle van het privégebruik.

PrivacyVerder besliste het Hof dat de Belastingdienst niet had gehandeld in strijd met artikel 8 van het EVRM. Het gebruik van gegevens op basis van ANPR-technologie is weliswaar een inbreuk op de privacy, maar deze inbreuk is gerechtvaardigd omdat deze noodzakelijk is in het belang 'van het economisch welzijn van het land'. Een Verklaring geen privégebruik auto betekent immers dat betrokken werknemers veel meer loon overhouden omdat ze minder afdragen aan de fiscus. Dan moet de fiscus ook voldoende middelen hebben om het te kunnen controleren.

Lees verder op BC.nl