Nieuws Actueel

Flexibel aan de slag

Van onze redactie 20 december 2014

Onzekerheid over de economie is vaak de reden om geen vaste medewerkers aan te nemen. Werknemers krijgen tijdelijke contracten of werken via een uitzendbureau of payrollbedrijf. Een andere mogelijkheid is detachering of zzp'ers inhuren voor vastomlijnde opdrachten.

Toch een verlenging Tamara den Dolder is klaar met haar studie en kan aan de slag als verzorgster bij zorginstelling Het Zonnetje. Ze krijgt een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor een jaar, zonder uitzicht op een vast contract. Tamara is blij met het jaar werkervaring, maar onverwacht en onbedoeld loopt het contract nog een jaar door. Als in augustus 2014 haar contract afloopt, hoort ze niets en werkt ze gewoon door. Omdat zij na afloop van haar contract bleef werken, is haar contract op grond van de wet stilzwijgend verlengd voor een jaar. De werkgever probeert het nog op te zeggen, maar Tamara gaat niet akkoord en blijft nog een jaar aan de slag.

Een contract mag maximaal tweemaal voor bepaalde tijd worden verlengd en niet langer dan 36 maanden. Bij voortzetting is sprake van een contract voor onbepaalde tijd, tenzij in de cao anders is bepaald. Vooral jongeren zoals Tamara blijven in tijdelijke contracten hangen. Dat heeft allerlei nadelen. Het is bijvoorbeeld moeilijk een hypotheek te krijgen. De regering heeft met het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid de bedoeling de rechtspositie van flexwerkers te versterken (zie kader).

Zzp'ers Het toenemend aantal zzp'ers dat zich aanbiedt op de arbeidsmarkt, is ook een ontwikkeling die te maken heeft met de wens naar flexibiliteit. De zzp'er is soms een werknemer die wegbezuinigd is en die vervolgens wordt ingehuurd voor vastomlijnde taken voor zijn voormalige werkgever en andere opdrachtgevers. Het bedrijf is goedkoper uit en de zzp'er is wellicht blij met de verworven vrijheid en een gevarieerder takenpakket. Soms is sprake van verborgen werkloosheid en een flinke inkomensteruggang, waardoor er niet genoeg geld is voor pensioenopbouw en een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Hier en daar zoekt men naar oplossingen om tijdelijke arbeidsongeschiktheid op te vangen. Zzp'ers richten bijvoorbeeld samen een 'Broodfonds' op en leggen maandelijks een bedrag opzij waaruit deelnemers kunnen putten bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid.

Detachering of garantiebaan Sommige bedrijven gaan een samenwerking aan met Sociale Werkvoorziening-bedrijven (SW-bedrijven) en bieden werk aan mensen met een handicap. Het gaat dan vaak om eenvoudig productiewerk al of niet op parttime basis. De werkgever betaalt alleen voor de reële productie en het SW-bedrijf zorgt voor begeleiding. De werknemer blijft in dienst van het SW-bedrijf, ook als het werk ophoudt. De Wet Sociale Werkvoorziening gaat in januari op in de Participatiewet (zie kader), maar voor bestaande SW-werknemers verandert er niets. Ze blijven nog in dienst van de SW-bedrijven en kunnen nog steeds gedetacheerd worden.

Marco van Beek is heel gelukkig met zijn detachering bij een metaalbedrijf in de Achterhoek. Hij volgde speciaal onderwijs en heeft moeite met veranderingen. Voorheen werkte hij voor een uitzendbureau, maar was voortdurend bang dat het werk ophield. Nu hij een SW-indicatie heeft, weet hij dat hij terug kan vallen op het SW-bedrijf, dat vervolgens weer een nieuwe detacheringplek voor hem zoekt. Hij is zijn onzekerheid kwijt.

Ook in de nieuwe Participatiewet gaan gemeenten en SW-bedrijven op zoek naar werkplekken voor mensen met een handicap of grote afstand tot de arbeidsmarkt. Werkgevers krijgen loonkostensubsidie en werknemers met een handicap krijgen een plek op de arbeidsmarkt en ondersteuning. De werkgever, die zijn flexibele schil zo invult, is vaak voordelig uit. De werknemer met een handicap is blij met het werk.

Reageren? geld@depersdienst.nl