Nieuws Actueel

Flexibel werken wordt makkelijker

Martijn Vervest 23 oktober 2014

Het wordt werknemers makkelijker gemaakt om thuis te werken of om hun uren zelf flexibel in te delen. De Tweede Kamer is donderdag akkoord gegaan met het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden van GroenLinks en het CDA. Met de wet willen initiatiefnemers Linda Voortman (GroenLinks) en Eddy van Hijum (CDA) het eenvoudiger maken om zorgtaken met werk te combineren. Voortman: “Dit is een belangrijke stap om het voor mensen beter mogelijk te maken om werk en privé te combineren. Deze wet geeft werknemers meer rechten, maar moet ook helpen een cultuuromslag te bewerkstelligen zodat het normaler wordt om op flexibele tijden te werken, of thuis te werken.” VerzoekDe wet flexibel werken regelt dat een werkgever een verzoek buiten reguliere kantoortijden te werken alleen kan afwijzen om zwaarwegende bedrijfsredenen. Ook een verzoek tot thuiswerken kan alleen gemotiveerd kan worden afgewezen. Een simpel ‘zo-doen-we-dat-hier-niet’ volstaat dus niet. Uiteraard kan niet in iedere functie flexibel worden omgegaan met werktijden of de plaats waarop er gewerkt wordt. Voor een werknemer in de horeca is dat anders dan voor een beleidsambtenaar. Eerste KamerGroenLinks, CDA, SP, PvdD, 50plus, D66, ChristenUnie en de PvdA stemden voor. Nu is de beurt aan de Eerste Kamer om zich over de wet te buigen. Wanneer die daadwerkelijk van kracht wordt is nog niet bekend.