Nieuws Actueel

Flexwerken is de toekomst

Martijn Vervest 2 juni 2014

Nederland moet zich bewust worden van het steeds flexibeler worden van de arbeidsmarkt. Met de vandaag gelanceerde campagne Nederland steeds flexibeler wil De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) bijdragen aan deze bewustwording. Volgens de brancheorganisatie is vooral de rol van uitzendbedrijven van groot belang. De campagne Nederland steeds flexibeler is een vervolg op het onderzoek De toekomst van flex dat de ABU onlangs presenteerde. Daaruit blijkt dat de flexibiliteit in de arbeidsmarkt de afgelopen jaren stevig is gegroeid en dat die groei ook de komende jaren nog verder doorzet. In 2020 zal het personeelsbestand van organisaties voor 30% uit flexkrachten bestaan. Op dit moment is dat 25%. Kiezen voor flexibiliteit Steeds meer organisaties kiezen voor flexibiliteit. Om pieken op te vangen of zieken te vervangen. Om te groeien of bewust klein te blijven. Om risico’s te spreiden of om specifieke (vak)kennis in huis te halen. Vanwege de laagdrempeligheid of omdat het bedrijven ontzorgt in werving en selectie, administratieve processen en andere HR-diensten. Uitzendorganisaties nemen steeds meer de rol van strategische partner in personeelsplanning op zich en profileren zich als aanbieder van totaaloplossingen. Kansen Flexibiliteit geeft ook kansen aan mensen. Zo blijkt ruim een derde van de mensen die uit de WW komen weer werk te vinden via een uitzendbureau. En voor de mensen uit de bijstand ligt dat percentage op 38%. Daarnaast zal flexibel werken meer het beeld van de toekomstige arbeidsmarkt worden. “Een vaste baan voor je hele leven is echt voorbij. Flexibel werken, van werk naar werk, zal in de toekomst heel gewoon zijn”, zegt ABU-directeur Jurriën Koops. “Om deze ontwikkeling te ondersteunen, moeten daar de sociale voorzieningen (o.a pensioenen) en scholingsmogelijkheden beter op aangepast worden.” Campagne De campagne is te horen op de radio en verschijnt in banners op diverse websites, op reclamezuilen langs de Nederlandse snelwegen en is te volgen via social media.