Nieuws Actueel

Flink meer rechtszaken over hulp ouderen

Van onze redactie 15 juli 2015

Image 5084881

Sinds 1 januari zijn duizend mensen naar de rechter gestapt die een conflict hebben met hun gemeente over bijvoorbeeld de vergoeding van huishoudelijke hulp. In voorgaande jaren waren dat er gemiddeld 550 per halfjaar. Er is dus sprake van een toename van zo'n 80 procent.De Wmo regelt de hulp die mensen nodig hebben om zelfstandig te kunnen blijven wonen en deel te kunnen nemen aan het maatschappelijke leven. De rijksoverheid heeft taken in vergaande mate overgeheveld naar de gemeentes. Er zijn conflicten ontstaan over onder meer aanpassingen aan woningen, de aanschaf van een scootmobiel of de vergoeding van taxivervoer voor gehandicapten.Over de vergoeding van hulp aan mensen die bijvoorbeeld niet meer goed in hun eigen huis kunnen schoonmaken, is veel te doen. Gemeentes moeten volgens de regels goed overleggen met de inwoners over de individuele situatie (zogeheten 'keukentafelgesprekken'), maar volgens de Raad voor de rechtspraak gebeurt dat lang niet altijd.