Nieuws Actueel

FNV bang voor 'verloren generatie'

Van onze redactie 13 oktober 2014

,,Veel jongeren hebben geen kans op een echte baan, ze kunnen geen huis kopen, geen gezin stichten. Er heerst een groot gevoel van schaamte'', aldus FNV-bestuurder Gijs van Dijk maandag. ,, In een tijd met bijna 650.000 werklozen en maar 100.000 vacatures is dat probleem niet op te lossen met alleen maar cursusjes cv-schrijven en netwerktrainingen. We moeten samen met de politiek en werkgevers grote slagen maken.''

De jeugdwerkloosheid bedraagt inmiddels 14,3%. Van allochtone jongeren is zelfs ruim 25% werkloos, aldus FNV.

Werk eerlijk verdelen De vakbeweging heeft eerder een plan uitgewerkt om werk eerlijker te verdelen tussen de generaties. Wanneer oudere werknemers met hun werkgever afspraken maken om korter te werken, ontstaan er meer banen voor jongeren. Hierover kunnen in de cao afspraken gemaakt worden.

Ook is het volgens FNV belangrijk dat de politiek kiest voor investeringen in de zorg en het onderwijs. Hierdoor zouden tienduizenden banen, ook voor jongeren, behouden kunnen blijven.