Nieuws Actueel

FNV richt pijlen nu op loon van KLM-directeur

Van onze redactie 15 april 2015

Image 4858479

Volgens de bond valt de bonus van 15 procent van het vaste salaris die Elbers ontving, niet te rijmen met de offers die het bedrijf van het personeel vraagt. Alle KLM'ers moeten de komende jaren fiks inleveren op hun arbeidsvoorwaarden.

Geen extra bonus De luchtvaartmaatschappij liet in een reactie weten dat Elbers er afgelopen jaar juist 13 procent op achteruit is gegaan, ondanks zijn promotie van operationeel directeur tot president-directeur na het vertrek van Camiel Eurlings in oktober. Van een extra bonus, zoals de FNV suggereert, is volgens de KLM geen sprake.

Uit het jaarverslag valt op te maken dat Elbers vorig jaar ruim 511.000 euro beurde, vast plus variabel. Hij krijgt daarmee minder dan zijn voorgangers. Eurlings ving in 2013 in totaal iets meer dan 7 ton en diens voorganger Peter Hartman verdiende in 2012 zelfs meer dan 1,2 miljoen euro. Pensioenbetalingen zijn niet meegerekend.

Succesvolle verkoop KPN-topman Blok besloot onlangs een extra bonus terug te storten die hij had gekregen voor de succesvolle verkoop van het Duitse dochterbedrijf E-Plus. De vakbonden hadden gedreigd de komende cao-onderhandelingen extra hard in te gaan als hij dat niet zou doen. Ook bij KLM wordt gepraat over nieuwe cao's.