Nieuws Actueel

FNV-voorstel winstbelasting afgewezen

Van onze redactie 30 januari 2015

De winstbelasting is de afgelopen jaren juist verlaagd om meer banen te scheppen, zei Wiebes in een reactie. Tegelijkertijd zijn op andere vlakken de lasten voor het bedrijfsleven wel verhoogd. De reactie van VNO-NCW komt in de kern op hetzelfde neer.

FNV-voorzitter Ton Heerts en FNV-econoom Aldert Boonen pleiten er in een opiniestuk in dagblad Trouw voor de belastingen over bedrijfswinsten weer op het niveau van 2001 te brengen. Van 2001 tot 2011 stegen de bedrijfswinsten volgens hen van 40 miljard naar 60 miljard euro, terwijl de de winstbelasting daalde van 35 naar 25 procent. De schatkist loopt hierdoor jaarlijks 7 miljard euro mis.

Eerlijke bijdrage Het weer verhogen van de winstbelasting moet er voor zorgen dat ook bedrijven een ,,eerlijke bijdrage'' leveren aan de voorzieningen waarvan ook zij profiteren, zoals infrastructuur en het onderwijs. Nu zijn het vooral de huishoudens die daar voor opdraaien, menen de vakbondsmannen.

Volgens VNO-NCW betalen ondernemingen sinds 2007 juist meer belasting. Het tarief van de vennootschapsbelasting is weliswaar verlaagd, maar tegelijkertijd is de omvang van het bedrag waarover belasting wordt berekend, groter geworden, stelt de organisatie. Daarnaast zijn er tal van andere belastingen verhoogd, zoals de btw.

Verlichten In plaats van verhogen, moeten de lasten voor burgers én ondernemingen juist worden verlicht, zegt VNO-NCW. ,,Dan kunnen we groeien en dat betekent dat er ruimte komt voor meer werkgelegenheid, meer winst en dus meer opbrengst voor de schatkist.''

Staatssecretaris Wiebes streeft ernaar om de komende jaren de lasten voor burgers én bedrijven te verlagen. Het kabinet wil dat regelen in een herziening van het belastingstelsel waarover overlegd wordt binnen de coalitie van VVD en PvdA, maar ook met een reeks andere partijen in de Tweede Kamer. Wiebes wil voor de zomer een eerste plan naar de Kamer sturen.