Nieuws Actueel

Fonds aan de slag met schade monstertruck

Van onze redactie 9 december 2014

Het fonds bekijkt welke geleden schade niet is gedekt door hun verzekeringen. Het gaat volgens directeur Frits Blees om tientallen nabestaanden en slachtoffers.

Volgens Blees hoeven de slachtoffers zo niet jaren te wachten op de uitkomst van lange procedures. Blees noemt het wel een ingewikkelde kwestie, omdat nog steeds niet duidelijk is wie aansprakelijk is: de chauffeur, de organisatie van het evenement of de gemeente die een vergunning verleende.

Niet verzekerd Eind september reed in Haaksbergen een monstertruck tijdens een evenement het publiek in. Daarbij vielen drie doden en raakten 28 mensen gewond. ,,De monstertruck was waarschijnlijk niet verzekerd. En over de aansprakelijkheid van de verschillende partijen die bij dit evenement betrokken zijn, bestaan verschillende visies'', zegt Blees. ,,Wij vinden het een slechte zaak wanneer slachtoffers van dit ongeval zelf procedures moeten opstarten om hun schade vergoed te krijgen.''

De nabestaanden en slachtoffers hebben kosten moeten maken die niet altijd worden vergoed via hun verzekeringen. Daar kijkt het Waarborgfonds naar. Te denken valt aan vervoerskosten naar een ziekenhuis, huishoudelijke hulp maar ook smartengeld. Voor schade bij letsel en overlijden heeft het fonds 5,6 miljoen euro in de portemonnee. De Nederlandse automobilisten betalen via hun WA-premie jaarlijks een bijdrage aan het fonds. Mensen die schade hebben geleden door een motorvoertuig en die er niet mee terechtkunnen bij een verzekeraar kunnen er een beroep op doen.

Claims Blees kan niet aangeven op welke termijn de mensen geld krijgen. Ook is niet duidelijk wat er gebeurt als het totaalbedrag van de claims boven de 5,6 miljoen euro uitkomt.