Nieuws Actueel

ForFarmers: beter rendement klanten

Van onze redactie 12 november 2014

Daarbij gaat ForFarmers onverminderd door met de ‘One ForFarmers’-aanpak. Die aanpak staat voor een eenduidige manier van werken, het optimaal benutten van schaalvoordelen en een verdere professionalisering van de organisatie. Schaalvergroting en de mate van complexiteit in de agrarische sector zullen de komende jaren verder toenemen.

Daarmee verandert de klantvraag structureel. De vraag naar nutritioneel optimale voeroplossingen op het boerenerf wordt steeds breder en steeds meer maatwerk. ForFarmers speelt op deze ontwikkeling in met haar ‘total feed’-concept: het leveren van complete voeroplossingen die aansluiten bij de doelstellingen en de bedrijfssituatie van de individuele klant.

Foto: Hollandse Hoogte