Nieuws Actueel

Forse melkgroei verwacht

Rik Nizet 17 maart 2015

Melk drinken groei 335

Het afschaffen van de Europese melkquota zorgt ervoor dat de Nederlandse melkproductie komende jaren flink kan groeien. Boerenorganisatie LTO rekent in vijf tot zes jaar tijd op een productiestijging van 15 tot 20 procent. De Nederlandse consument zal van deze productieverhoging overigens niet veel merken, aldus de organisatie.

De melkprijs stond afgelopen jaren gemiddeld erg hoog. Deze zal dit jaar naar verwachting aanzienlijk lager uitvallen. Nederland kan daarvan profiteren nu Brussel geen boetes meer uitdeelt wanneer er meer wordt gemolken dan afgesproken.

Ons land is nu jaarlijks goed voor zo'n 12 miljard kilogram melk, de officiële eenheid waarmee de EU rekent. Voor de melkquota in 1984 werden ingevoerd, was dit nog 13 miljard. Het ligt voor de hand dat dit niveau weer vrij snel bereikt zal worden, zo voorspelde LTO maandag.

MelkquotaDe melkquota werden dertig jaar terug ingevoerd om een einde te maken aan de toen aanwezige melkplassen en boterbergen in Europa. Door de groeiende wereldvraag naar melk en zuivelproducten is de noodzaak van de maatregel verdwenen.

Afgelopen jaren heeft Brussel de exportsubsidies en garantieprijzen voor melk al afgebouwd. Boeren zijn in feite al sinds 2007 in toenemende mate afhankelijk geworden van ontwikkelingen op de wereldmarkt.

ExpansieIn sommige gebieden in Europa zullen melkveehouders het nu wel zwaarder krijgen. De expansie van de melkproductie in landen in Noord-Europa, zal waarschijnlijk een deel van de productie in Zuid-Europa overnemen.

Het einde van het melkquota-tijdperk betekent voor de Nederlandse boeren overigens niet dat zij hun stallen en veestapels ongelimiteerd kunnen uitbreiden. Melkveehouders hebben nog steeds te maken met milieuvergunningen. In Den Haag wordt ook gewerkt aan andere manieren om de groei op een verantwoorde manier te laten plaatsvinden.