Nieuws Actueel

Fout minister: schorsing cardiologen duurde te lang

Van onze redactie 12 augustus 2015

Image 5149307

De Raad van State stelt dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de minister de cardiologen mochten schorsen. De situatie was 'dermate ernstig dat en acuut dat maatregelen moesten worden getroffen om het gevaar voor de veiligheid of de gezondheid te beëindigen'. De hartspecialisten moesten hun werk staken na een onderzoek naar de hoge sterftecijfers op hun afdeling. De resultaten waren alarmerend. De Raad van Bestuur zag geen mogelijkheden om zelf maatregelen te nemen. De minister mocht eind november het bevel tegen de artsen ook verlengen omdat niet aannemelijk was dat de problemen waren weggenomen. Dit omdat zij 'acuut, ernstig, omvangrijk en structureel van aard' waren en er geen acties waren genomen om de situatie te verbeteren. StoppenDe Raad van State stelt nu echter in tegenstelling tot de Rotterdamse rechter dat het bevel tegen de cardiologen had moeten stoppen, toen de polikliniek onder supervisie van cardiologen van het Maasstad Ziekenhuis werd heropend, waardoor weer verantwoorde hartzorg werd geleverd. Het acute gevaar voor de patiëntenveiligheid was toen geweken. Het bevel dat artsen niet meer mogen werken is volgens de afdeling Bestuursrechtspraak niet bedoeld om artsen voor 'onbepaalde tijd van hun beroep uit te sluiten en hen op die manier een beroepsverbod op te leggen'. Daarvoor zouden andere juridische procedures bestaan. Het sluiten van de afdeling cardiologie had grote gevolgen voor het noodlijdende Spijkenisser hospitaal, dat maanden later failliet ging. Ook voor de betrokken artsen had het grote gevolgen. Zij konden nergens meer aan de slag. BerispingBij het Medisch Tuchtcollege kregen de artsen een berisping, vanwege slechte dossiers, onvoldoende grip op het reilen en zeilen van de maatschap en slechte communicatie. De tuchtrechter deed geen uitspraak over de vraag of patiënten onnodig zijn overleden, zoals nabestaanden stellen. Het Ruwaard maakte een doorstart als Spijkenisse Medisch Centrum onder de hoede van drie ziekenhuizen: Het Maasstad en Ikazia in Rotterdam en het Van Weel Bethesda in Dirksland.