Nieuws Actueel

Foute aangifte = eigen schuld

Merlijn Ensing 20 maart 2014

Uit een uitspraak van de rechtbank van 4 februari jongstleden blijkt dat je als ondernemer eindverantwoordelijk blijft voor je aangifte. Ook als je het opstellen van de aangifte uitbesteedt aan een administratie- of accountantskantoor. Gaat jouw boekhouder de mist in met je aangifte, dan zit jij met de gevolgen.

Naheffing ondanks gedegen betalingDe rechtsuitspraak betrof een zaak waarin een onderneming naheffingen voor loonheffing opgelegd kreeg. Deze naheffingen betrof de jaren 2007 t/m 2010 waarin het administratiekantoor te lage aangiften opstelde en verstuurde naar de Belastingdienst. De onderneming betaalde de aanslagen weliswaar keurig en op tijd. Maar omdat deze te laag waren vastgesteld, volgde er een naheffing.

Het was de ondernemer wel opgevallen dat hij veel minder hoefde te betalen dan in voorgaande jaren. Hij had daarover regelmatig contact gehad met de Belastingdienst, omdat hij dacht dat dit met de aanpassing van wetgeving rondom de AOW te maken had. De Belastingdienst vond dat wel een legitieme verklaring.Rechtbank stelt ondernemer verantwoordelijk voor foutieve aangifteOmdat het administratiekantoor (door een softwarefout) te lage aangiften instuurde, stelde de betreffende ondernemer het administratiekantoor verantwoordelijk. De ondernemer was van mening dat hem geen blaam trof. Daarom was hij van mening dat de Belastingdienst de naheffing op het administratiekantoor moest verhalen.

De rechtbank oordeelde echter anders. Ook al wordt de (loon)administratie uitbesteed aan een derde, dan nog blijft de ondernemer zelf verantwoordelijk voor een correcte aangifte. Indien er te weinig loonheffing is afgedragen, dan dient de Belastingdienst het te weinig afgedragen bedrag te vorderen bij degene die verantwoordelijk is voor betaling. Daarbij had de ondernemer het administratiekantoor moeten aanspreken dat de aangiften opeens veel lager waren dan voorgaande jaren.Foutje, bedanktBetekent dit nu dat een administratie- of accountantskantoor het er met een “Sorry, foutje bedankt” vanaf kan brengen? Integendeel. U kunt fouten of doublures vaak aanhangig maken bij de beroepsorganisatie waar uw administratie- of accountantskantoor bij aangesloten is. Zij kunnen eventueel tuchtrechtelijke acties ondernemen.Van belang is dus dat u kritisch blijft richting uw administratie- of accountantskantoor. Zorg dat u met een betrouwbare partner in zee gaat.

Lees verder op BC.nl.