Nieuws Actueel

Foute accountant aan de schandpaal

Martijn Vervest 17 juni 2014

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) stuurt 18 accountantskantoren naar de tuchtrechter wegens tekortschietende kwaliteit. Dat maakte NBA dinsdag bekend. Het gaat om kleinere kantoren, waaronder eenmanszaken.

Bij vier kantoren kwamen bij een eerste toetsing zulke ernstige tekortkomingen aan het licht dat NBA besloot af te zien van een herkansing in de vorm van een tweede toetsing en meteen naar de tuchtrechter te stappen. De 14 andere kantoren voldeden bij herkansing nog steeds niet aan de gestelde kwaliteitseisen.

OnvoldoendeNBA controleerde vorig jaar in totaal 231 bij haar aangesloten kantoren. Van de 199 die voor het eerst werden getoetst, scoorden er 114 een voldoende. 81 kantoren haalden een onvoldoende. Zij moeten een verbetertraject doorlopen, waarna hertoetsing volgt.

In 2013 ondergingen in totaal 32 bedrijven zo'n hertoetsing, waarvan 14 opnieuw door de mand vielen en zich derhalve moeten verantwoorden bij de tuchtrechter. Die kan bijvoorbeeld besluiten om een (tijdelijk) beroepsverbod op te leggen.

ConvenantNBA mag voortaan op basis van een convenant met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) ook accountantskantoren toetsen die een AFM-vergunning hebben en deed dat vorig jaar het eerst. Van de 10 kantoren scoorden 7 een onvoldoende.

Kantoren met zo'n vergunning mogen wettelijk verplichte controles uitvoeren van bijvoorbeeld jaarrekeningen, bij bedrijven en instellingen van een bepaalde omvang. Accountantskantoren die wettelijke controles verrichten voor organisaties van openbaar belang (OOB's), zoals beursgenoteerde ondernemingen en financiële instellingen, toetst AFM zelf.

Niet vrolijkNBA-voorzitter Huub Wieleman over de resultaten van de toetsingsronde 2013: "De uitkomsten stemmen nog niet vrolijk, maar we zien wel dat het toezicht werkt. De sector wordt daarmee steeds verder opgeschoond.''